Thanh Hóa bắt đầu "hái quả ngọt" từ những quyết sách đúng đắn

Thanh Hóa bắt đầu "hái quả ngọt" từ những quyết sách đúng đắn

Với việc dùng hàng trăm ngàn tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, Thanh Hóa bắt đầu "hái quả ngọt" khi liên tiếp dẫn đầu khu vực miền Trung về thu hút đầu tư nước ngoài.